امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

دربــاره ناراسیس

دربــاره ناراسیس

ناراسیس سعی بر آن دارد تا با تلفیق کردن کدهای برنامه نویسی و به کارگیری گرافیک زیبا و دلنشین، قالب ها و وب سایت هایی طبق خواسته مشتریان گرامی به آن ها عرضه دارد.
همچنین قصد آن را داریم که قالب های زیبایی که در حال حاضر به زبان انگلیسی موجود هستند را برای فارسی زبانان بهینه کرده و امکان استفاده از آن ها را مهیا کنیم.
با ناراسیس ورای محدودیت ها خواهیم رفت.